Wednesday, March 17, 2010

imagination picture

Gambar ini melambangkan segala ilmu yang terdapat didunia ini telah tertulis atau terdapat didalam satu kitab yang paling suci, iaitu Al-Quran. Al-Quran adalah gedung segala ilmu kerana ia merangkumi segala maklumat dan ia amat bermanfaat kepada kita tetapi kita tidak mengambil peluang atau kelebihan yang diberi olehNya.a

No comments:

Post a Comment