There was an error in this gadget

Wednesday, March 17, 2010

imagination picture

Gambar ini melambangkan segala ilmu yang terdapat didunia ini telah tertulis atau terdapat didalam satu kitab yang paling suci, iaitu Al-Quran. Al-Quran adalah gedung segala ilmu kerana ia merangkumi segala maklumat dan ia amat bermanfaat kepada kita tetapi kita tidak mengambil peluang atau kelebihan yang diberi olehNya.a

No comments:

Post a Comment